Sveriges bästa miljövård

Sanocon Miljö & Sanering är ett ackrediterat och ledande miljöföretag som verkar i hela Sverige. Vi lägger lite extra omtanke på våra kunder och deras anläggningar och arbetar förebyggande och kostnadseffektivt med miljöns bästa i åtanke.

Med oss kan du räkna med att få de bästa miljö- och resursriktiga lösningarna.

Hög kompetens inom sanering

Om olyckan varit framme och mark eller vatten blivit förorenat, om er maskinpark behöver saneras och tvättas, eller farligt avfall behöver tas om hand, så besitter vi en mycket hög kompetens inom området sanering. Våra metoder är väl beprövade och godkända och vi arbetar alltid för att minimera vår miljöpåverkan.

Vi hjälper er på bästa möjliga sätt, för er liksom för miljön.

sanocon sanering stor tank lucka

Tjänster

Cistern- och tankbesiktning

Vi är ackrediterade av SWEDAC för cistern- och tankbesiktningar.

sanocon sanering person

Tjänster

Cisternrengöring & Tankrengöring

Vi utför cistern- och tankrengöring på rätt sätt, så att produktionen ska fungera optimalt.

sanocon oljetank

Tjänster

Cistern- & tankrenovering

Laga cisternen eller ta bort den? Vi utför tankrenovering, liksom demontering vid behov.

sanocon korrosionsskydd

Produkter

Korrossionsskydd

Vi kan uppgradera säkerheten på din anläggning med korrosionsskydd.

sanocon nivamatare

Produkter

Nivåmätare

Vi erbjuder smidiga nivåmätare, som vi monterar gratis om vi är på plats.

Produkter

Överfyllnadsskydd

Vi erbjuder överfyllnadsskydd i olika format anpassade till olika produkter

sanocon lastbil lyft

Tjänster

Avfallshantering

Vi vet hur avfallshanteringen ska genomföras på det mest miljö- och kostnadseffektiva sättet.

Tjänster

Klassificering och märkning av farligt avfall

Vi erbjuder klassificering och märkning av farligt avfall, som uppfyller kraven för transport av farligt gods.

sanocon lastbil lyft

Tjänster

Transport av farligt avfall

Vi erbjuder alltid resurs- och miljöriktiga lösningar, med de senaste tekniska hjälpmedlen.

Tjänster

Miljösanering

Vi har hög kompetens och använder beprövade och godkända metoder vid miljösanering.

sanocon oljeavskiljare small

Tjänster

Oljeavskiljare

Vi har många flexibla lösningar ett erbjuda för kontroll av oljeavskiljare.

sanocon sanering

Tjänster

Högtrycksspolning

Vi kan snabbt vara på plats för högtrycksspolning, i förebyggande syfte eller om olyckan är framme.

sanocon sanering stor tank lucka

Tjänster

Rörinspektion

Stopp i avloppet? Då kan en rörinspektion ge svaret.

Miljövård & sanering sedan 2014

Miljövård och sanering har varit vår expertis sedan starten 2014, där miljö- och kvalitetsansvar är en del av vår ryggrad.

Vi på Sanocon arbetar ständigt med utveckling inom miljövård och strävar efter att alltid bli bättre. Vi ska ligga i täten för utvecklingen av våra områden och vi ska alltid erbjuda de bästa tekniska hjälpmedlen, som hanteras av engagerad och ansvarskännande medarbetare.

Vi kan hjälpa er med det mesta som rör miljövård:

  • Kontroller och besiktningar; Säkrar driften och kvalitén
  • Förebyggande arbete med utbildningar och konsultation, som bidrar till att minimera olyckor och utsläpp
  • Rengöring av cisterner och tankar
  • Reparationer av cisterner och oljeavskiljare; inom industri liksom privata anläggningar
  • Demontering av cisterner
  • Miljösanering ; av gammal kontaminerad mark vid t.ex. nedlagda bensinstationer eller industritomter, hantera komplicerade läckage/utsläpp av olja vid vattentäkter eller andra känsliga miljöer
  • Hantering av transporter av farligt avfall; Vi innehar alla de tillstånd som behövs enligt gällande regler och förordningar
  • Högtrycksspolning; Vi utför högtrycksspolning där allting utgår utefter ISO 9001 och ISO 14000-serien utifrån bästa miljötänk