Farligt avfall

Farligt avfall uppkommer inom de flesta av våra verksamhetsområden. Vi analyserar behov, omhändertar och transporterar enligt gällande regler och förordningar. Behöver du hjälp att bli av med farligt avfall – ring oss. Med egna fordon transporterar vi till lämpligaste mottagningsanläggning, utifrån miljömässiga och ekonomiska beslut.