Cisternkontroll

Är det dags att kontrollera din oljetank / cistern?

SANOCON Miljö och Sanering är ackrediterade av SWEDAC med ackrediteringsnr. 10017 för besiktning av cisterner och oljetankar. Alla våra certifierade medarbetare har mångårig erfarenhet av både rengöring och besiktning, allt ifrån arbete med villacisterner till stora depåcisterner. Hos oss har du en kontakt för alla dina cisternbehov.

Alla cisterner blir med tiden utsatta för olika angrepp och vi hjälper dig att undvika läckage som kan medföra stor skada. Våra erfarna medarbetare ser till att din cistern uppfyller alla gällande lagkrav. Besiktning sker med det intervall som gäller för just den cistern du har. Förutom att det finns lagkrav på besiktning av cisterner är det också långt mer ekonomiskt att arbeta förebyggande med både rengöring och kontroll, eftersom läckage förutom stora reparationskostnader även kan medföra dyrbara driftstörningar.

Hur ofta kontrollerna skall utföras avgörs av vilken cistern det rör sig om och var den är belägen, exempelvis krävs det tätare besiktningar när cisternen är av stål och det krävs ännu tätare intervall när cisternen är placerad inom ett vattenskyddsområde.

Är din cistern gjord av stål? I så fall skall den normalt besiktigas vart 6:e år.
För korrosionsskyddade cisterner och plastcisterner gäller ett besiktningsintervall på 12 år. Plast rostar inte, men eftersom plastens egenskaper försämras med tiden kan skador uppstå även på en sådan.

Det spelar ingen roll om cisternen är fylld vid kontrolltillfället eftersom vi kan mellanlagra innehållet i våra fordon medan vi utför vårt uppdrag. Vinter eller sommar spelar inte heller någon roll då stoppet på anläggningen är relativt kort och därför inte påverkar driften.

Om det skulle visa sig att din cistern har skador som kräver en reparation kan vi hjälpa till att göra det som krävs för att cisternen åter ska uppfylla gällande regelverk. Vi byter vid behov och efter ert godkännande trasig utrustning. Har cisternen rostskador kan vi laga dessa med ett unikt metallspackel som är typgodkänt för lagning av cisterner.