Frågor och svar om cisternkontroll

Vi får många frågor angående cisternkontroll och nedan hittar du de vanligast förekommande.
Har du några andra frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!
Oljecistern

1. Hur går det till?

Först skruvar vi bort manluckan, därefter suger vi ut den rena oljan till ett rent fack i bilen, slammet sugs till ett slamfack. Sedan kliver besiktningsmannen ner i cisternen, rengör och skrapar bort ytrost för att därefter kontrollera cisternen okulärt och med ultraljud. Vi ser även över funktionen på övrig utrustning. Efter återmontering av manluckan kontrolleras tätheten med ett svagt lufttryck och en täthetsprovare. Nu är besiktningen klar och vi fyller tillbaka den rena oljan, därefter utfärdar vi ett besiktningsprotokoll. Är anläggningen i drift när vi kommer kontrollerar vi även att den är det innan vi åker. Saknas Id-skylt/adresskylt monteras detta.

2. Tar det lång tid?

En normal rengöring och besiktning tar ca. 1- 1.5 timme.

3. Smutsar ni ner mycket?

Nej, när vi åker ska det inte synas att vi varit där.

4. När kommer ni?

För att kunna erbjuda ett så förmånligt pris som möjligt samt minimera miljöpåverkan arbetar vi mycket med logistiken på alla uppdrag. I de flesta fall behöver man dock inte vänta mer än ett par veckor, vi aviserar vår ankomst antingen via ett telefonsamtal, e-postmeddelande eller ett postsänt kort.

5. Har ni lång slang för ni kan inte köra ända fram?

Ingen fara, samtliga fordon har minst 50 meter slang med sig.

6. Är det något jag ska förbereda?

Manluckan måste vara frilagd (ej bortskruvad). På cisterner som är förlagda under jord skall manluckan vara framgrävd. På cisterner som är förlagda inomhus räcker det med att det är renplockat på och runt cisternen.

7. Jag har olja kvar i min cistern?

Vi kan mellanlagra upp till ca. 10 m³ ren produkt i ADR-fordonet.

8. Kan det verkligen bli rostangrepp i en cistern?

Alla stålcisterner som inte är rostskyddade rostar. Det bildas kondens i de flesta cisterner oavsett placering, vilket lägger sig på botten i cisternen. Eftersom vattnet är tyngre än oljan så är rostangreppet ett faktum.

9. Men min cistern står inomhus, då kan den väl inte rosta?

Inomhuscisterner rostar lika mycket som övriga. Oftast har man en ventilationskanal i pannrummet p.g.a. att oljebrännaren behöver rikligt med luft för att fungera, oftast sitter den ventilen i närheten av cisternen. Det innebär att när det är kallt ute och brännaren behöver mycket luft så strömmar den kalla luften in över den varma cisternen och kondens bildas i luftlagret inuti cisternen.

10. Jag har alltid olja i min cistern, då rostar den väl inte?

Att ha olja i en cistern eller inte spelar inte så stor roll, för vid varje fyllning så syresätts vattnet på botten i cisternen och rostangreppen fortsätter, dessutom finns det snillrika bakterier som lever i bottenslammet och avger syre.

11. Får man ROT-avdrag på cisternkontroll?

Nej man får inte ROT-avdrag på själva kontrollen, men man får ROT-avdrag på arbetskostnaden för rengöring och underhåll av cisternen. Då det största, och viktigaste arbetet är just underhållsarbetet på cisternen så är en stor del av arbetet avdragsgiltigt. Ovanstående är bekräftat av Skatteverket.

12. Vilka cisterner är det lag på att man ska kontrollera?

Alla cisterner som innehåller brandfarlig vara samt har en volym som överstiger 1 m3 skall kontrolleras. Den 1 juli 2000 kom lagen som gjorde att alla cisterner över 1m³ t.o.m 9999 l oavsett placering skall kontrolleras.
OBS!! Cisterner på 10m3 och större skulle vara kontrollerade senast 1 jan 2002. Cisterner ute ovan jord

13. Hur ofta ska cisternen kontrolleras och vad gör man om den är skadad?

Utanför skyddsområde för vattentäkt finns intervallerna 6 och 12 år (beroende på om cisternen är skyddad eller inte). Inom skyddsområde gäller 3, 6 eller 12 år (beroende på om cisternen är skyddad samt om den har sekundärt skydd).
Om Cisternen har rostskador kan man i regel laga den, oftast kan vi erbjuda den tjänsten när vi ändå är på plats. Vi använder ett typgodkänt metallspackel som heter belzona, det är dyrt i inköp men appliceringen är enkel och jämfört med gamla traditionella metoder är totalkostnaderna betydligt lägre.

14. Min cistern ser så dålig/bra ut så den är nog bara att kassera/behöver ej kontrolleras.

Man ska inte döma en cistern på utsidan, den kan vara felfri invändigt även om färgen har flagnat på utsidan. Det kan tyvärr även vara så att en cistern som ser bra ut på utsidan kan ha mycket djupa skador invändigt. Det är som regel inuti cisternen det rostar mest och därför är det där som den viktigaste bedömningen görs.

15. Jag ska kassera/ställa av min cistern, hur går ni till väga?

Vi suger ur innehållet och rengör cisternen som vanligt, därefter tvättar/torkar vi den. Vi förhindrar att tanken av misstag kan fyllas. Vi kan även erbjuda oss att demontera cisternen, med våra utrustning gör vi detta luktfritt och utan brandrisk.

16. Min mätare/överfyllnadsskydd är dålig/trasig?

Mätare, överfyllnadsskydd, m.m. kontrollerar vi och byter vid behov efter samråd med ägaren av anläggningen.

17. Hur mycket slam/kondensvatten är det i cisternen?

En normal villacistern har mellan 25-150 liter slam, kondensvatten och rostflagor.
Det man ska tänka på är att det räcker med mindre än en kaffekopp vatten i cisternen för att allvarliga rostskador kan uppstå.

18. Det är trångt mellan manluckan och taket, hur gör ni då?

Är avståndet över 40 cm är det oftast inga problem. Om vi inte kan ta oss ner i cisternen så kan vi i det flesta fall montera en sidolucka på cisternen, detta kan vi göra även om det är olja kvar i cisternen, dock bör den inte vara mer än halvfylld.

19. Går det att utföra kontroll på vintern? Blir det inte kallt i fastigheten då?

Det går alldeles utmärkt att utföra rengöring och kontroll på vintern. Anläggningen behöver bara vara avstängd under den tid det inte finns någon olja i cisternen. Ni kommer inte märka någon skillnad i ert inomhusklimat.

20. Vad ska jag göra med besiktningsprotokollen jag får/fått?

Protokollet skall ni förvara tills myndigheten uppmanar er att skicka in det.