Industrisanering

Sanocon har lång erfarenhet av saneringsarbete med farligt avfall. Förebyggande arbete med utbildningar och konsultation bidrar till att minimera olyckor och utsläpp men om det ändå händer kan du tryggt vända dig till oss med stort eller smått, akut eller gammalt. Sanering av gammal kontaminerad mark vid t.ex. nedlagda bensinstationer eller industritomter, eller att hantera komplicerade läckage/utsläpp av olja vid vattentäkter eller andra känsliga miljöer. Vi arbetar med beprövade och godkända metoder för att minimera miljöpåverkan. Ta kontakt med oss så hjälper vi er på bästa möjliga sätt, för både er och miljön.

Har du stora cisterner, depåer eller maskiner som behöver rengöras? Med unika metoder värmer och rengör vi stora cisterner/bassänger, i vissa fall räcker det med en speciell spolrobot, s.k. "no-man-entry-metoden". Vi sanerar, högtrycksspolar med hetvatten och tar självklart hand om restprodukter som kan kräva speciell hantering. Att lämna minimal miljöpåverkan är ett krav som vi ställer på oss själva. Det vill säga, vårt mål är alltid att minimera avfallet. Vi har kunskap, erfarenhet och är en ackrediterad, seriös partner att lita på.

Vi på Sanocon har under de senaste åren specialiserat oss på industrisanering med inriktning på tungindustri. Det spelar ingen roll hur stort eller litet jobbet kan vara, ta kontakt med oss så löser vi det.

IndustrisaneringVi arbetar nära våra största kemi- och petroleumindustrier i Sverige