Är det något jag ska förbereda vid cisternkontroll?

Manluckan måste vara frilagd (ej bortskruvad). På cisterner som är förlagda under jord ska manluckan vara framgrävd. På cisterner som är förlagda inomhus räcker det med att det är renplockat på och runt cisternen.