Det är trångt mellan manluckan och taket, hur gör ni då?

Är avståndet över 40 cm är det oftast inga problem. Om vi inte kan ta oss ner i cisternen så kan vi i det flesta fall montera en sidolucka på cisternen, detta kan vi göra även om det är olja kvar i cisternen, dock bör den inte vara mer än halvfylld.