Hur går en cisternkontroll till?

Först skruvar vi bort manluckan, därefter suger vi ut den rena oljan till ett rent fack i bilen, slammet sugs till ett slamfack. Sedan kliver besiktningsmannen ner i cisternen, rengör och skrapar bort ytrost för att därefter kontrollera cisternen okulärt och med ultraljud. Vi ser även över funktionen på övrig utrustning. Efter återmontering av manluckan kontrolleras tätheten med ett svagt lufttryck och en täthetsprovare.

Nu är besiktningen klar och vi fyller tillbaka den rena oljan, därefter utfärdar vi ett besiktningsprotokoll. Är anläggningen i drift när vi kommer kontrollerar vi även att den är det innan vi åker. Saknas Id-skylt/adresskylt monteras detta.