Hur mycket slam/kondensvatten är det i cisternen?

En normal villacistern har mellan 25 – 150 liter slam, kondensvatten och rostflagor. Det man ska tänka på är att det räcker med mindre än en kaffekopp vatten i cisternen för att allvarliga rostskador kan uppstå.