Hur ofta ska cisternen kontrolleras och vad gör man om den är skadad?

Utanför skyddsområde för vattentäkt finns intervallerna 6 och 12 år (beroende på om cisternen är skyddad eller inte). Inom skyddsområde gäller 3, 6 eller 12 år (beroende på om cisternen är skyddad samt om den har sekundärt skydd).

Om cisternen har rostskador kan man i regel laga den, oftast kan vi erbjuda den tjänsten när vi ändå är på plats. Vi använder ett typgodkänt metallspackel som heter Belzona, det är dyrt i inköp men appliceringen är enkel och jämfört med gamla traditionella metoder är totalkostnaderna betydligt lägre.