Jag har alltid olja i min cistern, kan den rosta?

Att ha olja i en cistern eller inte spelar inte så stor roll, för vid varje fyllning så syresätts vattnet på botten i cisternen och rostangreppen fortsätter, dessutom finns det snillrika bakterier som lever i bottenslammet som avger syre.