Jag ska kassera/ställa av min cistern, hur går ni till väga?

Vi suger ur innehållet och rengör cisternen som vanligt, därefter tvättar/torkar vi den. Vi förhindrar att tanken av misstag kan fyllas. Vi kan även erbjuda oss att demontera cisternen, med våra utrustning gör vi detta luktfritt och utan brandrisk.