Min cistern ser så dålig/bra ut så den är nog bara att kassera/behöver ej kontrolleras?

Man ska inte döma en cistern på utsidan, den kan vara felfri invändigt även om färgen har flagnat på utsidan. Det kan tyvärr även vara så att en cistern som ser bra ut på utsidan kan ha mycket djupa skador invändigt. Det är som regel inuti cisternen det rostar mest och därför är det där som den viktigaste bedömningen görs.