Min cistern står inomhus, kan den rosta?

Inomhuscisterner rostar lika mycket som övriga. Oftast har man en ventilationskanal i pannrummet p.g.a. oljebrännaren behöver rikligt med luft för att fungera, oftast sitter den ventilen i närheten av cisternen. Det innebär att när det är kallt ute och brännaren behöver mycket luft, så strömmar den kalla luften in över den varma cisternen och kondens bildas i luftlagret inuti cisternen.