Min mätare/överfyllnadsskydd är dålig/trasig?

Mätare, överfyllnadsskydd, m.m. kontrollerar vi och byter vid behov efter samråd med ägaren av anläggningen.