Vad ska jag göra med besiktningsprotokollen jag får/fått?

Protokollet ska du förvara tills myndigheten uppmanar dig att skicka in det.