Jag har olja kvar i min cistern?

Vi kan mellanlagra upp till ca. 10 m³ ren produkt i ADR-fordonet.