Vilka cisterner är det lag på att man ska kontrollera?

Alla cisterner som innehåller brandfarlig vara samt har en volym som överstiger 1 m3 ska kontrolleras. Den 1 juli 2000 kom lagen som gjorde att alla cisterner över 1 m³ t.o.m 9999 l oavsett placering ska kontrolleras.

OBS! Cisterner ute ovan jord på 10m³ och större ska ha varit kontrollerade senast 1 jan 2002.