Miljöutbildning

Inom Sanocon satsar vi mycket på utbildningar, alla som jobbar hos oss ska gå kurser och vi vill ligga i framkant hela tiden. Det gör att våra medarbetare är väldigt kunniga på det de gör.

Efter MSB:s regler och riktlinjer

Vi hanterar transporter farligt avfall professionellt, detta kan ibland handla om brandfarlig vara. Där vi följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regler och riktlinjer för hur en transport med brandfarlig vara ska transporteras.

”Detta med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor som innefattar brandfarliga och explosiva varor”.

Vi kan därför erbjuda en tjänst där vi hjälper er med information bland annat om arbetsmiljö, arbetsrättslagar och hantering av brandfarliga varor men även tillståndsärenden, samt saneringsplaner. Det spelar ingen roll om du är en privatperson eller ett större företag. Vi är här för att hjälpa dig!