Arbetsmiljö- och miljöpolicy

Vår Miljö & Kvalitetsmanual med en väl uttalad policy är navet i vårt arbete. Det borgar för nöjda kunder, nöjda medarbetare och en fortsatt god utveckling av vårt företag. Vi är det självklara valet av miljöpartner för både privatpersoner och företag.

Det är Sanocon Miljö & Sanering AB:s grundläggande policy att förvalta vårt företagsansvar och på ett effektivt sätt skydda våra anställda, våra kunder och vår natur och miljö.

Detta ska vi göra genom att:

  • Följa gällande lagar är ett minimum men om det krävs så ställer vi högre krav för att följa vår grundläggande policy.
  • Bedöma potentiella säkerhets-, hälso- och miljömässiga effekter av våra verksamheter samt ta hänsyn till dessa bedömningar i planering, beslut och processer.
  • Utforma, utveckla och styra våra verksamheter med avsikt att minimera påverkan på miljön. Att effektivt använda energi, vatten och andra resurser; minimera eller förhindra utsläpp, begränsa avfallsvolymerna; och allt avfall ska tas om hand på ett ansvarsfullt sätt.
  • Arbeta med ständiga förbättringar av vår arbetsmiljö och yttre miljö genom att utveckla våra metoder och mål samt undersöka och utvärdera vårt agerande.
  • Samarbeta med myndigheter och andra intressenter i fråga om säkerhet, hälsa och miljömässiga aspekter i vår verksamhet.
  • Leda och utbilda våra anställda vid behov, för att möta våra regler gällande arbetsmiljö och miljöpåverkan.
  • Säkerställa ansvarstagande hos anställda, gällande deras agerande i fråga om arbetsmiljö och miljö.