Grafisk profil

Tydlighet förenklar

Vi har en väl genomarbetad och tydlig grafisk profil, den stärker vårt företag och varumärke. Profilen är framtagen för att våra kunder och samarbetspartners lätt ska känna igen oss. Det skall synas tydligt när våra fordon anländer, när brev från oss levereras eller när e-post tas emot.