Kvalitetspolicy

Vårt syfte med kvalitetsarbetet är att skapa en ständigt fortlöpande process för utveckling och förbättringar i företagets strävan mot målsättningen ”noll-fel” samt att skapa ”rätt” kvalitet i produktionen.

Ansvar

För varje uppdrag vi åtar oss skall det alltid finnas en kvalitetsansvarig.

Ansvar för kvalitén i utförandet av våra uppdrag säkerställs genom att det alltid finns en kvalitetsansvarig.

Behörighet

Kompetens, utbildning, certifiering och tillstånd.

Behörighet för företagets del innebär en kontinuerlig utbildning av kompetent personal med mål att kunna ha de auktorisationer för bl.a. kontroller vi har, och att alltid vara ett av de ledande utvecklingsföretagen i vår bransch. Självklart skall vi alltid uppfylla de krav som myndighet ställer på oss.

Drivkraft

Kvalitetstänkande och viljan att utveckla företaget skapar drivkraft.

Drivkraften och känslan våra medarbetare visar för uppdragen hos våra kunder har lagt grunden för vårt höga kvalitetstänkande inom företaget.

Ekonomi

Skapa långsiktig ekonomisk utveckling för kund och verksamhet.

Ekonomi i våra åtaganden tryggar företagets fortlevnad och skapar möjlighet för oss att ständigt utvecklas och alltid ge våra kunder den bästa lösningen på de aktuella uppdragen de söker. Målsättningen är att skapa nöjda kunder som skapar långsiktigt samarbete.

Helhet

Att alltid analysera problemställningen och skapa helhetslösningen för kunden.

Helheten i våra åtaganden kännetecknas bl.a. av att vi alltid ser till kundens behov i sin helhet. I och med att vi strävar efter att erbjuda kunder våra helhetslösningar skapar vi enklare, säkrare och mer ekonomiska tjänster för våra kunder.

Omtanke

Miljö, kund och personal ska alltid stå i fokus.

Omtanken om miljö och personal har av naturliga skäl inom verksamhetsområdet, alltid varit vår ledstjärna. En hög servicegrad i akutsituationer verifierar personalens positiva inställning.

Rätt

Vårt ständiga mål är att utföra alla uppdrag enligt kundens krav.

Rätt är lätt att säga, men vi jobbar ständigt med att göra alla våra uppdrag rätt och riktigt, detta är för oss en självklarhet. Vi måste alltid ha kvalitet som ledord då våra uppdrag har en stor betydelse för både kund och vår säkerhet.