Certifikat & tillstånd

En trygg samarbetspartner!

Sanocon Miljö & Sanering innehar alla de tillstånd, certifieringar och ackrediteringar som krävs inom verksamheten.

Myndigheter tillika våra kunder ställer höga krav på oss och vi strävar kontinuerligt mot att öka vår kompetens för att möta dessa. Våra uppdragsgivare kan lita på att utfört arbete alltid följt gällande lagar och regler, en trygg samarbetspartner helt enkelt. Här kan du se några av alla våra tillstånd och certifikat.