Cisternrengöring & Tankrengöring

Effektiv cistern- och tankrengöring

Att genomföra cisternrengöring och tankrengöring på rätt sätt är avgörande för att produktionen ska fortlöpa utan negativ tids- och kostnadspåverkan. Vi har tekniken och lösningarna för att utföra effektiv cistern- och tankrengöring.

Varför behövs cisternrengöring och tankrengöring?

En oren cistern eller tank kan förorena den lagrade produkten. Inte bara riskerar produktens värde och klassificering att minska; föroreningarna kan även orsaka kostsamma stillestånd med problem och stora avbrott i produktionen.

Eftersom miljön inuti en cistern eller tank är stillastående, så utsätts de för rost, avlagringar och andra föroreningar. Dessa behöver tas bort för att utrustningen ska fungera optimalt och få en lång livslängd.

Vi fraktar bort avfallet

SANOCON Miljö & Sanering fraktar bort avfallet till rening och återvinning. Vi innehar alla de tillstånd som behövs enligt gällande regler och förordningar för transport av farligt avfall. Med våra egna fordon transporterar vi till den lämpligaste mottagningsanläggningen, både ur miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Varför välja SANOCON för cistern- och tankrengöring?

  • Modernt miljöföretag med kostnads- och miljöbesparande lösningar
  • Ledande inom utvecklingen av våra olika tjänster
  • Bästa tekniska hjälpmedlen
  • Hög tillgänglighet i hela Sverige