Cistern- & tankrenovering

Laga cisternen eller ta bort den?

Det finns många olika alternativ när en cistern inte blir godkänd vid kontroll eller går sönder. Om cisternen har rostskador kan man i regel laga den, oftast kan vi erbjuda den tjänsten när vi ändå är på plats. Vi använder ett typgodkänt metallspackel speciellt framtaget av Belzona, det är kostsamt i inköp, men appliceringen är enkel och jämfört med gamla traditionella metoder är totalkostnaderna betydligt lägre.

Mätare, överfyllnadsskydd, m.m. kontrollerar vi och byter vid behov efter samråd med ägaren av anläggningen.

Demontering av oljetank

Är skadorna i cisternen så omfattande att lagning inte kan göras eller helt enkelt blir för kostsamt, så kan vi erbjuda demontering, även vid tillfällen då en kund vill byta värmesystem och kassera den. Vi suger då ur innehållet och rengör cisternen som vanligt, därefter tvättar och torkar vi den. Vi förhindrar att påfyllning i eventuellt kvarvarande rör kan göras. Demontering av cisternen görs med professionell utrustning, luktfritt och utan brandrisk.

Varför välja SANOCON för cistern- och tankrenovering?

  • Modernt miljöföretag med kostnads- och miljöbesparande lösningar
  • Ledande inom utvecklingen av våra olika tjänster
  • Bästa tekniska hjälpmedlen
  • Hög tillgänglighet i hela Sverige