Transport av farligt avfall

Behöver ni hjälp med transport av farligt avfall?

SANOCON har hög professionalism vid hantering av farligt avfall och transport av farligt gods. Vi tar ett stort miljö- och kvalitetsansvar och använder alltid de bästa tekniska hjälpmedlen, som hanteras av kunnig och ansvarskännande personal.

Vi erbjuder alltid resurs- och miljöriktiga lösningar och finns tillgängliga i hela Sverige.

Vad gäller vid transport av farligt avfall?

Det krävs alltid ett tillstånd eller en anmälan vid yrkesmässiga transporter av farligt avfall och övrigt avfall. Yrkesmässiga transporter innebär att man transporterar någon annans avfall.

Anmälan eller tillstånd söks hos länsstyrelsen i det län som verksamheten bedrivs eller där den huvudsakliga delen av verksamheten bedrivs. Föraren måste ha ADR-förarintyg, det vill säga tillstånd att köra farligt gods.

Transportdokument vid transport av farligt avfall

Transport av stora mängder avfall under ett kalenderår (mer än 10 ton eller 50 kubikmeter) eller mer än 100 kg/100 l farligt avfall inom Sverige ska alltid åtföljas av ett transportdokument. Vid mindre volymer per kalenderår räcker det med en anmälan.

Vi uppfyller alla de krav och förordningar som krävs för transport av farligt avfall. Med oss är hanteringen i trygga händer!