Miljösanering

Högkvalitativ miljösanering

Har olyckan varit framme och mark eller vatten blivit förorenat? Har ni en maskinpark som behöver saneras / tvättas? Vilket som så besitter vi mycket hög kompetens inom området miljösanering.

Miljösanering av farligt avfall

SANOCON har lång erfarenhet av saneringsarbete med farligt avfall.

Förebyggande arbete med utbildningar och konsultation bidrar till att minimera olyckor och utsläpp, men om det ändå händer kan du tryggt vända dig till oss med stort eller smått, akut eller gammalt.

Vi har lång erfarenhet av miljösanering av gammal kontaminerad mark vid exempelvis nedlagda bensinstationer eller industritomter, eller att hantera komplicerade läckage/utsläpp av olja vid vattentäkter eller andra känsliga miljöer. Vi arbetar med beprövade och godkända metoder för att minimera miljöpåverkan.

Miljövård med resursriktiga lösningar

Vi har stort fokus på att alltid kunna erbjuda våra kunder miljö- och resursriktiga lösningar. SANOCON bedriver idag verksamheter inom de flesta tjänsteområden i hela landet och där vi har mindre egen närvaro arbetar vi med av oss godkända partners.

Ta kontakt med oss så hjälper vi er på bästa möjliga sätt, för både er och miljön.

Varför välja SANOCON för miljösanering?

  • Modernt miljöföretag med kostnads- och miljöbesparande lösningar
  • Ledande inom utvecklingen av våra olika tjänster
  • Bästa tekniska hjälpmedlen
  • Hög tillgänglighet i hela Sverige