Miljösanering

Har olyckan varit framme och mark eller vatten blivit förorenat? Har ni en maskinpark som behöver saneras / tvättas? Vilket som så besitter vi mycket hög kompetens inom området sanering.Tippat oljefat

Sanocon har lång erfarenhet av saneringsarbete med farligt avfall. Förebyggande arbete med utbildningar och konsultation bidrar till att minimera olyckor och utsläpp men om det ändå händer kan du tryggt vända dig till oss med stort eller smått, akut eller gammalt. Sanering av gammal kontaminerad mark vid t.ex. nedlagda bensinstationer eller industritomter, eller att hantera komplicerade läckage/utsläpp av olja vid vattentäkter eller andra känsliga miljöer. Vi arbetar med beprövade och godkända metoder för att minimera miljöpåverkan. Ta kontakt med oss så hjälper vi er på bästa möjliga sätt, för både er och miljön.