Oljeavskiljare

Vi utför kontroll av oljeavskiljare

Enligt SS-EN 858 ska oljeavskiljare kontrolleras var 6:e månad och en större besiktning med täthetsprovning ska genomföras vart 5:e år. Vi är auktoriserade av branschorganisationen STOR att utföra dessa kontroller.

Verksamhetsutövare ansvar för oljeavskiljaren

Tänk på att det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för oljeavskiljaren, även om fastigheten ägs av någon annan. Om flera verksamhetsutövare delar på en oljeavskiljare kan tillsynsmyndigheten ställa krav på var och en av verksamhetsutövarna.

Naturvårdsverket förespråkar att verksamhetsutövare upprättar ett tömningsavtal med godkänd entreprenör. Ni kan läsa mer om oljeavskiljare i Naturvårdsverkets faktablad.

Tömningsavtal med 100% rabatt!

Med oss kan ni teckna ett fem års tömningsavtal där ni får tillbaka hela kostnaden för 5 års kontrollen inom 5 år.

För varje 6 månaders tömning får ni tillbaka 10 % av tidigare betald kontrollkostnad. Efter 5 år (tio stycken 6 månaders tömningar) har ni fått tillbaka hela kostnaden för besiktningen. Priset på tömningsavtalet är beroende av volym. Destruktionskostnad tillkommer enl. lokal taxa.

Kontakta oss för andra tidsbegränsade avtal, vi har många flexibla lösningar som vi kan erbjuda er.