Rörinspektion

Rörinspektion som akut åtgärd eller förebyggande

Har ni återkommande stopp i avloppssystemet, trots att ni genomfört diverse åtgärder? Då kan en rörinspektion vara på sin plats.

Om ni utfört en nybyggnation eller nyinstallation av avloppsledningar kan en rörinspektion även här vara bra att genomföra för att se till så att ledningarna är rätt dragna och ser ut som det ska.

 

Orsaker till stopp i avloppssystemet

Det finns många orsaker till varför det uppstår stopp i avloppssystemet. Det kan röra sig om:

  • Rötbrott
  • Hål
  • Rötter
  • Främmande föremål
  • Dålig lutning
  • Skarvförskjutningar
  • Avlagringar
  • Sättningar
  • Utläckage