Cisterner & oljetankar

 

Vi erbjuder flertalet tjänster som rör cisterner och oljetankar

Vi arbetar i hela Sverige där vi utför kontroller, rengöring och reparationer av cisterner och oljetankar. Vi hjälper er att verka förebyggande och ger er kostnadseffektiva lösningar, inom industrin liksom vid privata anläggningar.

Regler för kontroll av cisterner och oljetankar

Cisterner och oljetankar utsetts för olika typer av angrepp under sin livstid. Angrepp som kräver åtgärder. Att undvika läckage och skador genom förebyggande arbete är en både tids- och kostnadseffektiv åtgärd.

Alla cisterner som innehåller brandfarlig vara och som har en volym som överstiger 1 m3 ska enligt lag kontrolleras. För kontroll av cisterner och oljetankar krävs kontroller av ett ackrediterat kontrollorgan.

Hur ofta just er cistern ska kontrolleras beror på faktorer som vilket korrosionsskydd anläggningen har; kontrollintervallen bestäms utifrån anläggningens svagaste del med korrosionsskydd. En annan faktor är om anläggningen är belägen utanför eller inom vattenskyddsområde.

Vi erbjuder rengöring, besiktning och renovering på cisterner och oljetankar, där vi transporterar avfallet till en godkänd behandlingsanläggning. Sanocon Miljö & Sanering innehar alla de tillstånd, certifieringar och ackrediteringar som krävs inom verksamheten.

Kontrollorgan ska anlitas när:

  • Det sker en nyinstallation av en cistern
  • En cistern ska bytas
  • En cistern ska flyttas
  • Cisternen har reparerats för skada
  • Det finns en misstänkt skada på cisternen
  • Det sker en rekonditionering av cistern
  • Ni behöver en återkommande kontroll av cisternen

Kopian av kontrollrapporten som ni erhåller bör efter utförd kontroll skickas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Cistern- och tankrengöring

Vi utför rengöring året om. Anläggningen behöver bara vara avstängd under den tid det inte finns någon olja i cisternen. Ni kommer inte att märka någon skillnad i ert inomhusklimat.

Cistern- och tankbesiktning

Vi kan hjälpa er med att hålla koll på när besiktningar måste göras och att upptäcka eventuella risker eller brister, samt åtgärda dessa direkt när vi är på plats.

Cistern- och tankrenovering

Om cisternen har rostskador kan man i regel laga den, oftast kan vi erbjuda den tjänsten när vi ändå är på plats.

Besiktning av oljeavskiljare

Enligt SS-EN 858 ska oljeavskiljare kontrolleras var 6:e månad och en större besiktning med täthetsprovning vart 5:e år. Vi är auktoriserade av branschorganisationen STOR att utföra dessa kontroller.