Om oss

Det vi gör, det gör vi för er och miljön

Sanocon Miljö & Sanering är ett ackrediterat miljöföretag som arbetar i hela Sverige. Vi utför kontroller, rengöring och reparationer av cisterner och oljeavskiljare. Vi arbetar också med sanering, hantering och transporter av farligt avfall samt högtrycksspolning. Alltid med våra kunders och miljöns bästa i tankarna.

Förebyggande och kostnadseffektiva lösningar

Våra kunder, våra kunders anläggningar och miljön bryr vi oss lite extra om. Det visar vi genom att jobba förebyggande och kostnadseffektivt genom att hjälpa till med:

  • Besiktning och sanering av bl.a. cisterner och avskiljare inom industrin eller vid privata anläggningar
  • Hjälp med att hålla koll på när besiktningar måste göras och att upptäcka eventuella risker eller brister, dessutom kan vi åtgärda dessa direkt när vi är på plats
  • Vi hanterar transporter och farligt avfall professionellt
  • Sanerar när något gått snett och jobbar för att det inte ska gå snettVi har gjort oss kända som mycket kunniga och för att hålla en hög tillgänglighet över hela Sverige.

Ledande inom miljövård

Miljö- och kvalitetsansvar har alltid varit ett av Sanocons kännetecken och vi jobbar ständigt med utveckling inom området.

Vår målsättning är att bli ännu bättre, att alltid ligga i täten för utvecklingen inom våra områden, att vid varje tillfälle erbjuda bästa tekniska hjälpmedel och ställa upp med kunnig och ansvarskännande personal. Genom att vi alltid jobbar nära våra kunder har vi lättare att behålla vår position som ett av de ledande företagen inom vår bransch. Vårt sikte är inställt på att erbjuda våra kunder miljö- och resursriktiga lösningar antingen det gäller miljöriktig produktion, miljöledning och utbildning eller sortering, återvinning, miljöriktigt bortskaffande av avfall.

Sanocon bedriver idag verksamheter inom de flesta tjänsteområden i hela landet och där vi har mindre egen närvaro arbetar vi med av oss godkända partners.