Tjänster

Har ni en cistern som ska kontrolleras? Eller rörledningar som behöver spolas?

Vi erbjuder ett mycket brett utbud av tjänster och lösningar, med allt från sanering och omhändertagande av farligt avfall till transporter, underhållsspolning och utbildning. Under många år har vi samlat på oss kunskap och kompetens inom vårt verksamhetsområde och har inte bara som mål att vara bland de främsta, utan att vara ledande i branschen.

Varför välja SANOCON?

  • Modernt miljöföretag med kostnads- och miljöbesparande lösningar
  • Ledande inom utvecklingen av våra olika tjänster
  • Bästa tekniska hjälpmedlen
  • Hög tillgänglighet i hela Sverige