Produkter

Överfyllnadsskydd, nivåmätare och nivålarm, vi har det mesta till er cistern och oljeavskiljare! Det är vanligt att en cisternägare pejlar sin tank med tumstock eller dylikt då nivåmätaren slutat att fungera, det behövs inte då det är lätt att byta mätaren istället. Är vi på plats monterar vi den också kostnadsfritt åt er. Vill ni ha full kontroll så är det en digital nivåmätare som gäller, den läser av volymen, beräknar hur mycket som kan fyllas på i cisternen och snittförbrukningen. Den beräknar även kostnad och hur länge produkten i tanken räcker! I samband med cisternkontroll betalar ni ingenting för installationen.

Vi kan också uppgradera säkerheten på din anläggning med korrosionsskydd, det fördubblar tidsintervallen för kontroll. Har ni idag en stålcistern kan vi erbjuda ett skydd som gör att ni får 12 års kontrollintervall istället för 6 år. Vid vattenskyddsområde gäller halva tidsintervallen.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Nivåmätare

Överfyllnadsskydd